เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO ญี่ปุ่นตะวันออก

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

การปฏิบัติตาม

NEXCO EAST Group จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งหมดของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแนวทางที่ควรได้รับการปฏิบัติในด้านต่างๆ

หน้าต่าง whistleblower

เป็นหน้าต่างรายงาน / การปรึกษาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารสาธารณะสำหรับทุกคนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ที่ทำงานใน NEXCO EAST

คณะกรรมการการปฏิบัติตาม

ที่จะแจ้งให้เราจัดสถานการณ์ของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม