เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ผู้โพสต์ภาพ

ผู้โพสต์ภาพ

เพื่อให้การใช้ทางพิเศษสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดไป NEXCO EAST กำลังดำเนินการต่างๆ "ฉันต้องการให้คนจำนวนมากรู้เกี่ยวกับงานดังกล่าว" - เป็นโปสเตอร์รูปภาพที่ทำให้ความคิดดังกล่าวอยู่ในนั้น นี่คือบางส่วนของพวกเขา

点検編「高さなど忘れる瞬間。」
点検編「高さなど忘れる瞬間。」

管理延長約3,900km、膨大な高速道路の安心・安全・快適を確保するため、たとえ足のすくむような高所でも高速道路を確実に点検する。
交通管理編「景色なんて目に入らない。」
交通管理編「景色なんて目に入らない。」

1日で地球約1周半もの走行距離となる道路パトロールを実施する交通管理隊。美しい景色でさえ目もくれず、高速道路の安全・安心・快適をただ一心に守る。
料金所編「この国の流れをとめるな。」
料金所編「この国の流れをとめるな。」

NEXCO東日本管内の1日通行台数約295万台(2018年度データ)、24時間365日ひとときも休みことなくこの国を支え続ける。
雪氷対策編「戦いの基本は、陣形だ。」
雪氷対策編「戦いの基本は、陣形だ。」

年間除雪延長約46万km(2018年度データ)、どんな条件でもお客さまが安全・安心に高速道路を利用して頂けるようにすることが、高速道路のプロとしての役割。