เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ความมุ่งมั่นสูงสุด

เชื่อมต่อกับภูมิภาค ความรับผิดชอบต่อสังคม และเชื่อมต่อกับภูมิภาค

เรา NEXCO EAST Group ดำเนินการจัดการและดำเนินการทางหลวงจากทางเหนือของ Kanto รวมทั้งฮอกไกโดรวมถึงส่วนหนึ่งของจังหวัดนีงะตะและจังหวัดนะงะโนะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจให้บริการพื้นที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง

ก้าวไปข้างหน้าไปสู่การก่อให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนเกินภูมิภาคระดับชาติและรุ่นที่จะสร้าง "เชื่อมต่อ" ค่าจะยังคงเติบโตเป็น บริษัท ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียของเรา

วิธีที่ดีที่สุดของคุณ
"วิธีที่ดีที่สุด = เลือกที่ดีที่สุดและวิธีที่ดีที่สุด" ให้กับทุกคน
เพื่อให้สามารถส่งมอบเรามีอนาคต
เราต้องการที่จะทำงานต่อไปที่อำนาจเต็ม