เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

[บทบาทเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม]
เพื่อสังคมและพนักงาน

เพื่อสังคมและพนักงาน

นายอารากาวะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไป / ฝ่ายบัญชี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการงานฝ่ายกิจการ・ฝ่ายบัญชี
Arakawa Makoto​

การตระหนักว่าสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุภารกิจในการจัดหาทางด่วนที่ปลอดภัยมั่นคงและสะดวกสบาย บริษัท ที่พนักงานแต่ละคนสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีทำงานด้วยความอุ่นใจและทำงานอย่างสะดวกสบาย ด้วยเป้าหมายของการทำให้เรากำลังทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปรูปแบบการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เราได้ส่งเสริม“ E-Shokuba Creation Campaign” ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเสนอรูปแบบการทำงานที่หลากหลายและปฏิรูปการรับรู้ของพนักงาน

นอกจากนี้กลุ่มจะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย SDGs (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆผ่านกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงธุรกิจทางพิเศษ

ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายการควบคุมภายในที่สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินการประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุการจัดการที่ดียิ่งขึ้นโดยทำให้กิจกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม