NEXCO EAST
เกี่ยวกับกลุ่ม

เราอยากจะแนะนำแนวคิดพื้นฐานของเราเช่นปรัชญาองค์กรวิสัยทัศน์ระยะกลางและระยะยาวและการมีส่วนร่วมและความพยายามของ SDG