NEXCO EAST Group สนับสนุน SDG และความคิดริเริ่ม

NEXCO EAST Group เปรียบเทียบ SDGs ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศกับธุรกิจของเราและดึงเป้าหมายที่เราสามารถมีส่วนร่วมผ่านธุรกิจของเรา

ในธุรกิจทั้งหมดของเราเป้าหมาย SDGs 3 "สุขภาพและสวัสดิการสำหรับทุกคน" เป้าหมาย 8 "งานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ" เป้าหมาย 9 "มาสร้างรากฐานสำหรับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี" เป้าหมาย 11 "สร้างเมืองที่ผู้คนสามารถอยู่ต่อไปได้" จะส่งผลให้ ตารางด้านล่างแสดงเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในแต่ละธุรกิจ

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (เป้าหมาย 17) ในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด

รูปภาพของ NEXCO EAST Group ที่สนับสนุน SDG และความพยายาม

NEXCO EAST Group สู่ SDGs [PDF: 2.8MB]

ลิงค์รูปภาพ (ลิงค์ภายนอก) ไปยังหน้าดาวน์โหลดของ Adobe Acrobat Reader

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน