เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

NEXCO EAST Groupสนับสนุน SDG และความคิดริเริ่ม

NEXCO EAST Groupสนับสนุน SDG และความคิดริเริ่ม

NEXCO EAST Groupได้รวบรวม SDGs ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันในประชาคมระหว่างประเทศกับธุรกิจของเราและดึงเป้าหมายที่สามารถมีส่วนร่วมผ่านธุรกิจของเรา

ในธุรกิจทั้งหมดของเราเป้าหมาย SDGs 3“ สุขภาพและสวัสดิการสำหรับทุกคน” เป้าหมาย 8“ การทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” เป้าหมาย 9“ การสร้างรากฐานสำหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี” เป้าหมาย 11“ การสร้างชุมชนที่สามารถอยู่ได้” จะยังคงมีส่วนร่วม ตารางด้านล่างแสดงเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในแต่ละธุรกิจ

ในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดเราจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (เป้าหมาย 17)

ปรัชญาการบริหารจัดการกลุ่ม

NEXCO EAST Group จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นทั้งมวลโดยการสนับสนุนการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการเพิ่มผลกระทบจากทางพิเศษ