ให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

สถานการณ์เสียงของลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้าได้รับการ ติดต่อสอบถาม ประมาณ 1,200 ทุกวันผ่านทางโทรศัพท์และแบบฟอร์มการ ติดต่อสอบถาม (อีเมล) บนเว็บไซต์พอร์ทัล NEXCO EAST

ในปีงบประมาณ 2561 เราได้รับความคิดเห็นและ ติดต่อสอบถาม ประมาณ 440,000 รายการ

จากแนวโน้มล่าสุดจำนวนการ ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ "Dorawari" ซึ่งเสนอการเดินทางโดยใช้ไดรฟ์ราคาถูกโดยใช้ ETC นั้นเพิ่มขึ้น

NEXCO EAST ที่ศูนย์บริการลูกค้าเราจะให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรกและพยายามให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ความคิดเห็นและคำขอที่เราได้รับนั้นจะถูกแบ่งปันและวิเคราะห์โดยทั้งกลุ่มรวมถึงทีมผู้บริหารและนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงจำนวนของแอปพลิเคชัน (รวมสำหรับปีบัญชี)

ภาพจำนวนการต้อนรับ (รวมสำหรับปี)

การแยกย่อยของการ ติดต่อสอบถาม ความคิดเห็นและคำขอ (FY2018)

รูปภาพของการ ติดต่อสอบถาม ความเห็น / คำขอแยกตาม (FY2018)
วงจรที่ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้าได้ดี
ภาพของวงจรที่ใช้ความคิดเห็นของลูกค้า

แนะนำตัวอย่างของการปรับปรุงตามความคิดเห็นและคำขอที่ส่งไปยังศูนย์ลูกค้าว่า "ความพยายามใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้า" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่โปรดดู

มาตรการป้องกันการติดต่อที่จอดรถ (Tohoku Expressway Tsurusu PA (สายขึ้น))

ฉันอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉันจะถูตัวรถกับขอบถนนที่ลานจอดรถของ Tsurusu PA

มาตรการป้องกันการสัมผัสที่จอดรถ (Tohoku Expressway Tsurusu PA (เส้นขึ้น)) ภาพถ่ายก่อนการปรับปรุง
รูปถ่ายหลังจากการปรับปรุงมาตรการป้องกันการสัมผัสที่จอดรถ (Tohoku Expressway Tsurusu PA (สาย)

รับการจัดอันดับระดับสามดาวเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกันที่หน่วยงานจัดอันดับภายนอกของคอลเซ็นเตอร์

ได้รับการจัดอันดับสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดปีจากปี 2012 ในแบบสำรวจการให้คะแนนหน้าต่างสอบถามทางโทรศัพท์ "I Help Desk Institute (HD)" ซึ่งให้คะแนนคุณภาพและความสะดวกในการเชื่อมต่อศูนย์ติดต่อ★★★ (3 ดาว) เราได้มา

รูปภาพของหน่วยงานจัดอันดับภายนอกที่ศูนย์บริการที่ได้รับรางวัลสามดาวเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน