ความคิดของเรา

ภาพความรู้สึกของเรา

NEXCO EAST Group ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทางด่วนการก่อสร้างพื้นที่ให้บริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด่วนในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันออก
ก้าวไปข้างหน้าเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะ บริษัท ที่สร้างคุณค่า "เชื่อมโยง" และมีส่วนช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนที่อยู่เหนือภูมิภาคประเทศและรุ่นต่อรุ่น