ความมุ่งมั่นสูงสุด

ประธานกรรมการ Ken Okamoto President and Chief Executive Officer รูปภาพของ Toru Kohata

NEXCO EAST Group ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารทางหลวงและการดำเนินงานก่อสร้างพื้นที่ให้บริการและธุรกิจเกี่ยวกับทางหลวงในภูมิภาคญี่ปุ่นตะวันออก
ในอนาคตเราจะสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงและเติบโตในฐานะ บริษัท ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนที่ก้าวข้ามภูมิภาคประเทศและรุ่นต่างๆ

ภาพภาพให้คุณวิธีที่ดีที่สุด NEXCO EAST