ประวัติของ NEXCO EAST Group

NEXCO EAST ก่อตั้งขึ้นในปี 2548
รวมถึงยุคของเจแปนโรดคอร์ปอเรชั่นรุ่นก่อนประวัติยาวนานถึง 60 ปี
เราจะสนับสนุนทางหลวงของญี่ปุ่นด้วยการใช้ความรู้มากว่าครึ่งศตวรรษต่อไป

ภาพประวัติศาสตร์ของ NEXCO EAST Group