เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ไม่มีทางกลับรันทางหลวงเป็นทางเดียว -

ย้อนกลับการทำงานมันเป็นอันตรายที่คุกคามชีวิตมันเป็น

ทางหลวงเป็นทางเดียว ห้ามเลี้ยวกลับโดยเด็ดขาด

หากคุณผ่านทางออกที่ต้องการ
ที่ช่องทางทั่วไปการแลกเปลี่ยนถัดไป
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ออกบูธ

※เราไม่สามารถรับมือกับถนนบางแห่งได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หากคุณผ่านประตูทางออก
หากคุณทำผิดพลาดในปลายทาง