เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • ญี่ปุ่น
  • อังกฤษ
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

เกี่ยวกับการยกเลิกการปิดบัญชี IC ที่มาพร้อมกับไต้ฝุ่นหมายเลข 15 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 18:30)

12 กันยายน 2019
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
Kanto office

เนื่องจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น # 15 ทำให้มีการปิด [IC82] ที่ Omiya IC บนถนน Chiba Togane

เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าไอซีทั้งหมดถูกปิดเวลา 18:10 ในวันที่ 12 กันยายน


・ ปลดล็อก IC

[E82] ถนน Chiba Togane Omiya IC (ขึ้นและลง)


เราขออภัยในความไม่สะดวกหรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา