เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • ญี่ปุ่น
  • อังกฤษ
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ความเป็นไปได้ของการปิดการจราจรเนื่องจากแนวทางของไต้ฝุ่นหมายเลข 17
(22 กันยายน (อาทิตย์) ณ เวลา 18:00 น.)

ความเป็นไปได้ของการปิดการจราจรเนื่องจากแนวทางของไต้ฝุ่นหมายเลข 17
(22 กันยายน (อาทิตย์) ณ เวลา 18:00 น.)

22 กันยายน2019,แรก
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
Kanto office

จากการพยากรณ์อากาศพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 17 จะเดินทางในทะเลญี่ปุ่นในอนาคตและมีความเสี่ยงที่จะเข้าใกล้และลงจอดในฮอกไกโดประมาณวันที่ 23 (วันจันทร์) ถึงวันที่ 24
เป็นผลให้ฝนตกหนักและลมแรงอาจกระทบบริเวณกว้างของญี่ปุ่นตะวันออกและถนนที่แสดงในตารางด้านล่างอาจถูกปิด

ลูกค้าที่ใช้ทางด่วนควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุดและสภาพการจราจรก่อนออกไปข้างนอกและขอการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและแผนการเดินทางตามความจำเป็น

ส่วนที่มีแนวโน้มสูงที่จะปิด (การควบคุมก่อนการจราจร)

ชื่ออำเภอ ชื่อถนน ส่วน ช่วงเวลาที่คาดว่าจะปิด
ภูมิภาคคันโต CA Tokyo Wan Aqua-Line Expressway
CA ถนนทางเข้าออกTokyo Wan Aqua-Line Expressway
Kawasaki Ukishima JCT-Kisarazu Kanada IC
Kisarazu Kanada IC-Sodegaura IC
23 กันยายน (วันจันทร์) หลังเวลา 10:00 น
(หมายเหตุ) ตารางข้างต้นขึ้นอยู่กับการพยากรณ์อากาศและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โปรดตรวจสอบข้อมูลจราจรล่าสุดบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ WEB

【สถานการณ์การจราจรล่าสุด】