เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ปีงบประมาณ 2016 สรุปผลประกอบการของ

ปีงบประมาณ 2016 สรุปผลประกอบการของ

2017 วันที่ 9 มิถุนายน
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสรุปการชำระบัญชีของปีบัญชีสิ้นสุดในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2012 ซึ่งจะเป็นระยะเวลา 12 ปีของ NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo)

ปีปัจจุบันจะเป็นปีที่ 2017 31 มีนาคม 2008 จาก 1 เมษายน 2016

[จุดของผลประกอบการปีงบประมาณ 2016 (งบการเงินรวม)]
  1. สำหรับโครงการถนนความเร็วสูงรายได้ค่าผ่านเนื่องจากการเปิดใหม่ได้รับการเพิ่มขึ้นในขณะนี้โดยสินทรัพย์ถนนเสร็จสมบูรณ์สูงได้กลายเป็นลดลงรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 9,545 ล้านเยน (ลดลงเมื่อเทียบกับปี 56000000000 เยน) บนมืออื่น ๆ ที่เพิ่งเปิดใหม่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเนื่องจากหรือชอบ แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นโดยค่าใช้จ่ายในการเสร็จสิ้นสินทรัพย์ถนนได้กลายเป็นลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 9,373 ล้านเยน (ลดลงเมื่อเทียบกับปี 59800000000 เยน) เป็นผลให้ความเร็วสูงโครงการถนนรายได้ 17.1 พันล้านเยน (ปีก่อน 13.3 พันล้านเยนในปีก่อนหน้า)
  2. ทั้งหมดกำไรจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานรายได้ 19 ล้านเยน (ปีก่อนเป็น 15900000000 เยน)
  3. กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่ตั้งแต่มันถูกบันทึกไว้ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับการโอนส่วนทดแทนของพนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ 2017 ปีงบประมาณ 24200000000 เยน (ปีก่อนเป็น 14200000000 เยนในปีก่อนหน้า)
[เอกสารแนบ]
Adobe Reader ดาวน์โหลด
จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Acrobat Reader (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) โดย Adobe Systems Inc. เพื่อดูไฟล์ PDF หากคุณยังไม่มีดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (ฟรี)ลิงค์ภายนอก: หน้าต่างแสดงอีก してご利用ください。