เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

2017 ภาพรวมการคลังผลระหว่างกาล

2017 ภาพรวมการคลังผลระหว่างกาล

2017, 26 ธันวาคม 2008
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

ฉันจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสรุปการชำระบัญชีระหว่างกาลของบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2010 ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่ 13 ของ NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo) ช่วงครึ่งปีนี้จะเป็นครึ่งปีนับจากวันที่ 1 เมษายน Heisei 20 ถึง 30 กันยายน Heisei 20

[จุดผลการปีงบประมาณ 2017 ระหว่างกาล (งบการเงินรวม)]
  1. สำหรับโครงการถนนความเร็วสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4,631 พันล้านเยน (เพิ่มขึ้นปีต่อปี 19200000000 เยน) บนมืออื่น ๆ , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าวโดยกลายเป็น 4,354 พันล้านเยนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ให้เช่าถนน (เพิ่มขึ้นปีต่อปี 33600000000 เยน)
  2. เป็นผลให้ แต่ตอนนี้ความเร็วสูงโครงการถนนรายได้จากการดำเนินงานในผลระหว่างกาลมาถึง 27700000000 เยนในปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมี 3.2 พันเยน
  3. เหตุผลสำหรับรายได้จากการดำเนินงานของรอบระยะเวลาระหว่างกาลเป็นมากกว่าที่เต็มปีในครึ่งแรกเป็นมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งหลังของรายได้ค่าธรรมเนียมของเราค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นเพราะความจริงที่ว่ามีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายหิมะและน้ำแข็งมาตรการมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงิน
  4. กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัท ใหญ่จากความจริงที่ว่าเรามีกำไรพิเศษ 28100000000 เยนเนื่องจากการโอนส่วนทดแทนของกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานที่ 41100000000 เยน (ปีก่อน 31.2 พันล้านเยนในปีก่อนหน้า)

ความผูกพัน

Adobe Reader ดาวน์โหลด
จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Acrobat Reader (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) โดย Adobe Systems Inc. เพื่อดูไฟล์ PDF หากคุณยังไม่มีดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (ฟรี)ลิงค์ภายนอก: หน้าต่างแสดงอีก してご利用ください。