เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 มิถุนายน, Heisei 30
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo) ได้เลือกผู้บริหารการเลือกตั้งและผู้สอบบัญชีของ บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้และได้เลือกผู้แทนจากที่ประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นภายหลังการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารของ บริษัท ฯ (ผู้แทนผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีของ บริษัท ) คณะกรรมการ บริษัท ฯ (ผู้แทนผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชี) จะต้องมีมติอนุมัติการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ("เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัท เฉพาะกิจ" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553) เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการประเมินว่าคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบและได้รับการประเมิน มันเป็นสิ่งที่

1 กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
Okamoto Kiyoh (เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่)
ประธานกรรมการ
Obata Toru​ (Toru Obata) (ได้รับแต่งตั้งใหม่)
ตัวแทนกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
Sakaki 正剛(さかき せいごう)(再任)
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
Eiichi Endo (โปรโมต Endo) (โปรโมชั่น)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร
Ryuichi Hagiwara (Ryuichi Hagriya) (reappointment)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร
Masanori Yokoyama (Masanori Yokoyama) (การแต่งตั้งใหม่)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหาร
Makoto Arakawa (Makoto Awakawa) (reappointment)

2 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี (ประจำ)
Yasuzo Fujita (Fuji Tamotsu) (ได้รับการแต่งตั้งใหม่)
ผู้ตรวจสอบบัญชี (ประจำ)
Okamoto Noboru (Omamori Ubu) (ได้รับการแต่งตั้งใหม่)
ผู้ตรวจสอบบัญชี
Ozaki Michiaki (Osaki Michiaki) (reappointment)
ผู้ตรวจสอบบัญชี
Keiko Sakurai (Sakurai Keiko) (reappointment)

นอกจากนี้กรรมการ Hiromichi Iwasa, Hiroshi Hirose, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Yukio Higuchi, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Hiroaki Igawa เกษียณในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Adobe Reader ดาวน์โหลด
จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Acrobat Reader (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) โดย Adobe Systems Inc. เพื่อดูไฟล์ PDF หากคุณยังไม่มีดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (ฟรี)ลิงค์ภายนอก: หน้าต่างแสดงอีก してご利用ください。