เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

เกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำธุรกิจของธุรกิจช่องทางเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำธุรกิจของธุรกิจช่องทางเพิ่มเติม

2019,29 มีนาคม
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO東日本(東京都千代田区)は、下記の事業について平成31年3月29日に国土交通大臣 の事業許可を受けましたのでお知らせします。

ธุรกิจช่องทางเพิ่มเติม

E38Doto Expressway (Tomamu IC-Tokachi Shimizu IC) ประมาณ 9.5 กม

E46Akita Expressway (Yuda IC-Yokote IC) ประมาณ 7.7 กม

E 49Ban-Etsu Expressway (Mikawa IC-Yasuda IC) ประมาณ 5.1 กม

E14Futtsu-Tateyama Road (Futtsu Kanaya IC ~ Futtsu Takeoka IC) ประมาณ 3.4 กม

E38เกี่ยวกับช่องทางเพิ่มเติมของ Doto Expressway (Tomamu IC-Tokachi Shimizu IC)

Tomamu IC ~ Tokachishimizu IC

E46เกี่ยวกับช่องทางเพิ่มเติมของ Akita Expressway (Yuda IC-Yokote IC)

Yuda IC - Yokote IC

E 49เกี่ยวกับเลนเพิ่มเติมของ Ban-Etsu Expressway (มิคาวะ IC-Yasuda IC)

Mikawa IC - Yasuda IC

E14เกี่ยวกับเลนเพิ่มเติมของ Futtsu-Tateyama Road Futtsudateyama (Futtsu Kanaya IC-Futtsu Takeoka IC)

IC Futtsu Kanaya ~ Futtsu Takeoka IC
Adobe Reader ดาวน์โหลด
จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Acrobat Reader (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) โดย Adobe Systems Inc. เพื่อดูไฟล์ PDF หากคุณยังไม่มีดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (ฟรี)ลิงค์ภายนอก: หน้าต่างแสดงอีก してご利用ください。