เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • อังกฤษ
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

วิธีการใช้ทางด่วน

ข้อมูลที่น่าสนใจ ได้แก่

ข้อมูลการท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค, กิจกรรม, สถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำดังกล่าว

ไอคอน ค้นหา เส้นทาง
ค้นหาค่าใช้จ่าย / ค้นหาเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว

ค้นหา จากแผนที่ชื่อถนนที่อยู่ ฯลฯ


ความแออัดและกฎระเบียบที่ไอคอน
ความแออัดและกฎระเบียบ (แบบ real-time)

ข้อมูลถนนในปัจจุบันและการก่อสร้างกฎระเบียบของการวางแผน
เช่น


แออัดไอคอนปฏิทินการคาดการณ์
ปฏิทินการคาดการณ์ความแออัด

ตรวจสอบก่อนที่จะออก!
ไดรฟ์ความสะดวกสบาย


ฯลฯ ไอคอน
อัตรา·ส่วนลด· ETC

เช่นรายการราคาดาวน์โหลดไฟล์ PDF และรายละเอียดส่วนลด


ไอคอน JCT
แผนที่การติดฉลาก JCT

การแสดงฉลากของสำคัญ JCT ได้รับการยืนยัน

อัตราการเข้าชม
Dorapura ทีวี