เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO East Japan

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

โปรดให้ความสำคัญกับการชักชวนเรื่องการซื้อพันธบัตรของ บริษัท

โปรดให้ความสำคัญกับการชักชวนเรื่องการซื้อพันธบัตรของ บริษัท

5 มิถุนายน Heisei 30
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้รับคำแนะนำจากสถาบันการเงินและผู้ที่สอบถามว่า บริษัท ได้รับคำเชิญให้ซื้อพันธบัตรของ NEXCO East Japan ทางโทรศัพท์

เนื่องจาก บริษัท ของเราจะไม่เรียกร้องการเบิกจ่ายโดยตรงกับลูกค้าโปรดอย่าตอบกลับไปยังโทรศัพท์ดังกล่าวแม้ว่าจะมีการโทรหาดังกล่าวก็ตาม