เว็บไซต์ บริษัท บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

NEXCO ญี่ปุ่นตะวันออก

DraPla

ภาษา

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

ให้ความสนใจกับการเชิญชวนให้ซื้อพันธบัตรของเรา ฯลฯ

ให้ความสนใจกับการเชิญชวนให้ซื้อพันธบัตรของเรา ฯลฯ

24 มกราคม2020
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้บุคคลที่ดูแลสถาบันการเงินและบุคคลที่รับผิดชอบของ บริษัท ได้ถูกติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ว่าพวกเขาได้ถูกร้องขอให้ซื้อพันธบัตรของNEXCO EAST, หุ้นและ "สิทธิในการรับฝากระยะ"

เราไม่ได้ชักชวนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรงให้กับลูกค้าดังนั้นโปรดอย่าตอบสนองแม้ว่าจะมีโทรศัพท์ดังกล่าว