NEXCO東日本 コーポレートサイト

NEXCO 東日本

ドラぷら

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

月別通行台数 令和元年度

月別通行台数
令和元年度 (※速報値)

全国路線網(高速道路)
道央自動車道
後志自動車道
札樽自動車道
道東自動車道
東北自動車道
青森自動車道
八戸自動車道
釜石自動車道
秋田自動車道
山形自動車道
磐越自動車道
日本海東北自動車道
東北中央自動車道
関越自動車道
上信越自動車道
常磐自動車道
館山自動車道
東関東自動車道
新空港自動車道
東京外環自動車道
北関東自動車道
長野自動車道
北陸自動車道
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
116,921 126,140                      
2,613 2,949                      
50,919 53,333                      
9,434 11,295                      
333,338 330,819                      
4,634 4,590                      
7,800 8,387                      
2,822 2,989                      
21,076 22,017                      
24,504 26,755                      
23,348 22,618                      
27,460 29,291                      
9,944 12,188                      
211,384 211,687                      
62,212 64,555                      
213,508 208,216                      
80,962 82,218                      
199,724 194,542                      
7,106 6,427                      
197,999 196,337                      
79,366 79,061                      
7,289 7,311                      
55,272 55,198                      
1,749,631 1,758,926                      

全国路線網(一般有料道路)
深川留萌自動車道
日高自動車道
百石道路
湯沢横手道路
秋田外環状道路
琴丘能代道路
仙台北部道路
仙塩道路
仙台東部道路
仙台南部道路
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
東水戸道路
京葉道路
千葉東金道路
東京湾アクアライン
東京湾アクアライン連絡道
富津館山道路
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
第三京浜道路
横浜新道
横浜横須賀道路
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
1,840 2,160                      
6,070 6,486                      
6,160 6,608                      
6,230 6,677                      
6,458 6,935                      
4,497 4,692                      
20,770 20,790                      
48,300 48,574                      
69,844 67,942                      
28,802 28,340                      
8,056 9,173                      
17,801 18,111                      
286,258 281,892                      
53,906 53,700                      
49,422 50,324                      
35,224 35,898                      
13,776 15,122                      
222,732 216,814                      
132,865 128,045                      
124,750 121,619                      
102,474 102,686                      
1,246,233 1,232,588                      

高速道路と一般有料道路の合計
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
2,995,865 2,991,514