NEXCO東日本 コーポレートサイト

NEXCO 東日本

ドラぷら

language

  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • ภาษาไทย
  • 한국어

月別通行台数 令和元年度

月別通行台数
令和元年度 (※速報値)

全国路線網(高速道路)
道央自動車道
後志自動車道
札樽自動車道
道東自動車道
東北自動車道
青森自動車道
八戸自動車道
釜石自動車道
秋田自動車道
山形自動車道
磐越自動車道
日本海東北自動車道
東北中央自動車道
関越自動車道
上信越自動車道
常磐自動車道
館山自動車道
東関東自動車道
新空港自動車道
東京外環自動車道
北関東自動車道
長野自動車道
北陸自動車道
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
116,921 126,140 124,686 135,810                  
2,613 2,949 3,022 3,759                  
50,919 53,333 54,776 60,268                  
9,434 11,295 10,804 12,571                  
333,338 330,819 318,186 331,092                  
4,634 4,590 4,327 4,659                  
7,800 8,387 7,331 7,978                  
2,822 2,989 2,731 2,982                  
21,076 22,017 20,330 21,568                  
24,504 26,755 25,202 26,293                  
23,348 22,618 20,408 21,545                  
27,460 29,291 25,419 27,592                  
9,944 12,188 11,547 11,483                  
211,384 211,687 207,314 214,040                  
62,212 64,555 59,391 63,113                  
213,508 208,216 205,797 210,298                  
80,962 82,218 77,770 78,645                  
199,724 194,542 196,120 201,392                  
7,106 6,427 6,705 7,182                  
197,999 196,337 198,665 204,762                  
79,366 79,061 74,407 76,703                  
7,289 7,311 7,003 7,287                  
55,272 55,198 52,472 55,694                  
1,749,631 1,758,926 1,714,413 1,786,714                  

全国路線網(一般有料道路)
深川留萌自動車道
日高自動車道
百石道路
湯沢横手道路
秋田外環状道路
琴丘能代道路
仙台北部道路
仙塩道路
仙台東部道路
仙台南部道路
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
東水戸道路
京葉道路
千葉東金道路
東京湾アクアライン
東京湾アクアライン連絡道
富津館山道路
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
第三京浜道路
横浜新道
横浜横須賀道路
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
1,840 2,160 2,075 2,556                  
6,070 6,486 6,132 6,556                  
6,160 6,608 5,878 6,337                  
6,230 6,677 6,408 6,427                  
6,458 6,935 6,116 6,734                  
4,497 4,692 4,302 4,709                  
20,770 20,790 19,874 20,817                  
48,300 48,574 46,343 48,568                  
69,844 67,942 65,945 69,052                  
28,802 28,340 27,109 28,713                  
8,056 9,173 8,276 8,153                  
17,801 18,111 13,474 14,436                  
286,258 281,892 285,114 289,188                  
53,906 53,700 53,425 54,881                  
49,422 50,324 47,406 47,311                  
35,224 35,898 33,250 33,510                  
13,776 15,122 12,997 13,259                  
222,732 216,814 211,602 218,282                  
132,865 128,045 131,065 134,543                  
124,750 121,619 123,721 125,638                  
102,474 102,686 102,273 103,231                  
1,246,233 1,232,588 1,212,787 1,242,903                  

高速道路と一般有料道路の合計
合計
(単位:台/日)
平成31年
4月
令和元年
5月
令和元年
6月
令和元年
7月
令和元年
8月
令和元年
9月
令和元年
10月
令和元年
11月
令和元年
12月
令和2年
1月
令和2年
2月
令和2年
3月
令和元
年度
2,995,865 2,991,514 2,927,200 3,029,617