องค์กร
การกำกับดูแลกิจการ

เราจะอธิบายจรรยาบรรณและกิจกรรมเพื่อปรับปรุงมูลค่าขององค์กรเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการวิกฤต

การกำกับดูแลกิจการ

แนะนำการกำกับดูแลกิจการของ NEXCO EAST Group

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

การปฏิบัติตาม

นี่คือการแนะนำให้รู้จักกับคณะกรรมการนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของ NEXCO EAST Group

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

การจัดการความเสี่ยง

คุณสามารถดูกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของ NEXCO EAST

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด