การริเริ่มตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณของ NEXCO EAST Group

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในสถานการณ์ต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แจ้งเบาะแส

เป็นแผนกรายงานและให้คำปรึกษาตามกฎหมายคุ้มครอง Whistleblower สำหรับ บริษัท ที่ทำงานกับ NEXCO EAST สำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

เราได้จัดตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อพิจารณาและพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม NEXCO EAST Group

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด