การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

เมนูการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

ข้อ จำกัด การว่างงาน

เกี่ยวกับการเผยแพร่สถานการณ์เช่นพนักงานสาธารณะเกษียณอายุ

31 ตุลาคม 2019

ข้อมูลกลุ่ม บริษัท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินลงทุนของรัฐบาลเนื่องจาก บริษัท พิเศษกลายเป็น บริษัท อิสระ

10 กันยายน 2550

การใช้จ่ายเกี่ยวกับ บริษัท ผลประโยชน์สาธารณะ

2009

เกี่ยวกับการถือครอง "คณะกรรมการการศึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับสะพานคอนกรีตโดยใช้กรอบรูปทรงกระบอก"

เกี่ยวกับการถือครอง "คณะกรรมการสอบสวนอุโมงค์ Kumasaka ของ Joshin-Etsu Expressway"