ข้อมูลทางการเงิน

2020年度 第16期

2562 ระยะเวลา 15

2561 ระยะเวลา 14

2017 งวดที่ 13

2016 งวดที่ 12

2558 งวดที่ 11

2014 งวดที่ 10

2013 งวดที่ 9

2555 งวดที่ 8

2554 งวดที่ 7

2553 งวดที่ 6

2552 งวดที่ 5

ปีงบประมาณที่ 4 ปี 2551

2550 งวดที่ 3

2549 งวดที่ 2

2548 ช่วงที่ 1

งบดุล ณ เวลาที่ก่อตั้ง