ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน

เราจะอธิบายการก่อสร้างถนนและผลกระทบของมันเช่นส่วนในอนาคตที่จะเปิดการไหลของการก่อสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่