รายงานหลักทรัพย์

2020 2/3 งวด (ช่วงที่ 15)

สิ้นสุดวันที่ 2019, มีนาคม 2562 (ภาคเรียนที่ 14)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2561 (งวดที่ 13)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2560 (งวดที่ 12)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2559 (ภาคการศึกษาที่ 11)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2558 (งวดที่ 10)

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ภาคการศึกษาที่ 9)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2013 (งวดที่ 8)

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ภาคเรียนที่ 7)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2554 (ภาคเรียนที่ 6)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2010 (ระยะเวลา 5)

ปีสิ้นสุดมีนาคม 2552 (ภาคเรียนที่ 4)

ปีบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2551 (ภาคเรียนที่ 3)

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 (ภาคเรียนที่ 2)

ลิงค์รูปภาพ (ลิงค์ภายนอก) ไปยังหน้าดาวน์โหลดของ Adobe Acrobat Reader

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน