แผนโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงที่ยืนยาว (แผนปฏิบัติการ)

NEXCO EAST เพื่อชี้แจงทิศทางของความพยายามระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อส่งเสริมการบำรุงรักษาและการต่ออายุทางด่วนที่จัดการโดย NEXCO EAST อย่างต่อเนื่อง "แผนโครงสร้างส่วนขยายชีวิต (แผนปฏิบัติการ)" จัดทำขึ้นในเดือนมีนาคม 2558

นอกจากนี้ตาม "แผนโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยาว (แผนปฏิบัติการ)" เราได้จัดทำ "แผนการสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนบุคคล" ซึ่งเป็นนโยบายตอบโต้ที่เป็นรูปธรรมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละบุคคล

เอกสารแนบ (แผนการตรวจสอบ / แผนการซ่อม)

ลิงค์รูปภาพ (ลิงค์ภายนอก) ไปยังหน้าดาวน์โหลดของ Adobe Acrobat Reader

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน