สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น

ความเสียหายต่อทางหลวงเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและสถานะการฟื้นฟู (สรุป)

ประกาศของสาขาโทโฮกุ

แถลงการณ์สาขาคันโต