ความคิดริเริ่มตามความคิดเห็นของลูกค้า

ภาพของวงจรที่ใช้ความคิดเห็นของลูกค้า

การแนะนำกรณีปรับปรุง

เราอยากจะแนะนำตัวอย่างของการปรับปรุงตามความคิดเห็นและคำขอของลูกค้าของเรา