Efforts to improve services at Yamagata PA and Nanyo PA

Customer voice

I would like you to install vending machines in Yamagata PA and Nanyo PA.

Response status

We installed vending machines on the vertical lines of Yamagata PA and Nanyo PA.

Image of service improvement efforts at Yamagata PA and Nanyo PA